ANASINIFI PROGRAMLARI

 ANASINIFI HAZIRLIK GRUBU

Okul Öncesi Eğitimi’nin amaçlarından biri de ilkokula hazırlıktır. Erken çocukluk döneminde tüm gelişim alanlarında hızlı bir ilerleme kaydedilmektedir. Bu görüşten yola çıkılarak; okulumuzda okul öncesi çocuklarına uygun sınıf hazırlanarak; gerekli alt yapı oluşturulmaktadır. Sınıfta High Scope ve Montessori yaklaşımlarından esinlenilmiş çocukların merakları ile ilerleyen projeler; sanat, hareket, drama, müzik gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında;

Türkçe dil etkinlikleri; ses çalışmaları, sesin kaynağını bulma, artikülasyon ve volüm çalışmaları, aynı sesle başlayan, aynı sesle biten sözcük üretme, atasözü ve deyimlere dikkat çekme, eş seslilik, sesleri ayırt etme, zıt anlamlı kelimeler, eş anlamlı kelimeler vb. çalışmaları kapsamaktadır.

Dinleme etkinlikleri; dikkat ve algı çalışmaları, hikâye oluşturma, hikâyeye son bulma, hikâyede yeni kelimeler kullanma, sözcük dağarcığını geliştirme, parmak oyunları, bilmeceler, resim ve fotoğraftan hikâye kurgulama, kitap analizi, yönergeyi dinleme, anlama, öğrenme sürecini tamamlamak olarak sayılabilir.

STEM (Science-technology-engineering-mathematics) genişletilmiş araştırma ve fen çalışmaları; bilimsel düşünme becerilerini geliştirme, dikkat, hafıza çalışmaları Matematik çalışmaları; ritmik ileri-geri sayma, ikili, beşli sayma, sıralama, sınıflandırma, serileme, örüntü oluşturma, grafik çalışmaları, karışla, adımla, metreyle ölçme, zaman, takvim, adres bilgisi. Doğa ve bahçe etkinlikleri, deneyler, bitkiler, hayvanlar. Mutfak çalışmaları; ölçüm-tartım, harita, yön bulma, adres bilgisi vb. konuları kapsamaktadır.

Yabancı dil (İngilizce) etkinlikleri; İngilizce programımızın öncelikli hedefi İngilizceyi benimsetmek, küçük yaşta doğru telaffuz etmelerini sağlamak, şarkılarla oyunlarla farklı bir kültürü tanıtmak, hayatları boyunca kullanacakları bu dili sevmelerini sağlamaktır.

Dramatize oyunlar

Duyu çalışmaları

Yoğunlaştırılmış değerler eğitimi

Branş dersleri

Alan gezileri    yer almaktadır.

 

 

 

Anasınıfı Günlük Akış 

09:00–09:45 OKULA GELME VAKTİ VE KAHVALTI ZAMANI

(Öğrenciler saat 09:00’dan itibaren okula gelerek öğretmenleri tarafından karşılanır.   09:15’te kahvaltıya geçiş yapılır.)

09:45–10:00 KİŞİSEL BAKIM

(Kahvaltıdan sonra eller yıkanır, diş fırçalanır. Tuvalet ihtiyacı karşılanır.)

10:00–10:30 GÜNE BAŞLAMA ZAMANI             

(Öğrenilen kavramlar (günler, aylar, mevsimler, şekiller, sayılar, renkler vb.) müzik ve ritim eşliğinde tekrar edilir. İnce motor gelişim çalışmaları yapılır.)

10:30–11:00 DEĞERLER EĞİTİMİ             

(Branş öğretmeni eşliğinde değerler eğitimi konu ve kavramları işlenir.)

11:00–11:30 BAHÇE SAATİ

11:30–12:00 ÖĞRENME SÜRECİ / ENGLİSH VOCABULARY ACTİVİTİES

 (Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yapılır. Kaynak kitaptaki konular ve çalışmalar somut nesnelerle uygulamalı anlatılır. Beyin fırtınası yapılarak konular derinlemesine işlenir.)

12:00–12:40 ÖĞLEN YEMEĞİ

 12:40–13:00 MERKEZLERDE OYUN ZAMANI

 13:00–14:00 ENGLİSH LİTERACY ACTİVİTİES

 14:00–14:30 ETKİNLİK ZAMANI

 (Öğrenme sürecinde işlenen konuyla ilgili fen, matematik, sanat vb. etkinlikler yapılır.)

 14:30–15:00 BRANŞ ZAMANI

 (Güne göre branş dersleri değişmektedir. O gün hangi branş varsa o ders işlenir. Branş dersler; görsel sanatlar, müzik ve spor)

 15:00–15:30 İKİNDİ KAHVALTISI

 15:30–16:00 (BİREYSEL) DİKKAT ve İŞİTSEL ZEKÂ OYUNLARI

 (Çocuklara bireysel olarak Dizge Eğitim Seti uygulaması yapılır.)

 16:00–16:30 GÜNÜ DEĞERLENDİRME ZAMANI

 (Gün içerisinde neler yapıldığını, neler hissettiğini, neleri yapmaktan keyif aldığını ve kendini üzgün hissettiği durumlar anlatılır ve çözüm önerilerinde bulunarak bilgi paylaşımı yapılır.)

 16:30–17:00 EVE GİTME ZAMANI

Biz Kimiz?

Çocuklarımızı, bir bütün olarak gören, onların bütün kabiliyet ve becerilerini keşfetmeye ve geliştirmeye talip olan kaşifleriz.
Çocuk ruhunun engin ikliminde seyahat etmeye, onlarla birlikte gülmeye, eğlenmeye, düşünmeye, keşfetmeye meraklı gezginleriz.
  • Türkçe – İngilizce Özgün Eğitim
  • Gezi ve Gözlem Çalışmaları
  • Değerler Eğitimi
  • Jimnastik- Karate
  • Eğitici Programlar

Bizi Takip Edin.

Hedeflerimiz.

  • Geleceğin Fidanları, Bahçemizde Yeşersin!
  • Değerlerimizi, Değerlilerimize Kazandıralım!

İletişim.

Kısıklı Mahallesi Hamal Sokak Haskaya Koru Konakları No/4 C Blok Üsküdar/İstanbul                        (Haskaya Koru Konakları)
0216 521 21 85