EĞİTİM PROGRAMLARI

EĞİTİM PROGRAMLARI

1.SOSYAL- DUYGUSAL GELİŞİM ( HIGH SCOPE )

High Scope

High/Scope yaklaşımı A.B.D.’de geliştirilmiştir. Programın merkezinde kendi kendilerine planlayıp yürüttükleri etkinliklerden ders alan öğrenciler bulunmaktadır. Programın Anahatları;

1-Öğretmenler çocukların düşünce ve eylemlerini yönetip denetlemek yerine bu düşünce ve eylemleri temel almalıdırlar. Öğrenme çocukların kendi tasarladıkları faaliyetler ve projelerle yoğun olarak ilgilendikleri zaman gerçekleştiğinde öğretmek çocukların çalışmalarını kendilerinin seçmelerini ve düzenlemelerini sağlamaktır. O halde, öğretme, çocukların seçilmiş çalışmalarının bir düşünme içeriği oluşturmasını sağlamaktır.

2-Çocuğun günlük planı öğretme için bir başlangıç olmalıdır. Öğretmen çocuğun yapmakta olduğu şeyle ilgili olarak düşünmesine gözlem yapmasına ve sorunları tanımlayıp çözmesine yardımcı olmalıdır.

Sonuç olarak;

High/Scope okul öncesi eğitim programının çocuğu merkeze alan bir program olduğu görülmektedir. High/Scope programı çocuklara etkin öğrenme fırsatları ve çocuklarda bağımsız düşünme, insiyatif, tutarlılık ve yaratıcılık gibi önemli becerilerin gelişimini desteklediği bilinmektedir. Bu program ile çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmesine fırsat tanınmaktadır.

Eğitim programımız “High Scope” Eğitim Yaklaşımı temel alınarak ve çocukların bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Amacımız, öğrencilerimizin gerek atölye gerek okul öncesi gruplarında farklı alanlardaki gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak deneyimleri kazandırabilmek ve gelişimlerini desteklemektir.

Bu program esnasındaki bütün ders ve çalışmalar, çocukların ince ve kaba motor becerilerini, işitsel, görsel ve bilişsel becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Çocukların oyunlarına dahil olma basamağı olarak (SOUL)’u kullanıyoruz. Böylece çocuklarla empati kurarak onlarla zengin bir iletişim dili geliştiriyoruz.

Bu eğitim sürecinde aileyi de aktif olarak eğitim ve öğretimin bir parçası olarak görüyoruz.

2.İNGİLİZCE

Okulumuzda Türkçe-İngilizce Çift Dilli Eğitim Programı yürütülmektedir. Hasbahçe Anaokulunda İngilizce Eğitimi; 3 yaştan itibaren Native scaper öğretmenler tarafından etkin öğrenme esaslarına bağlı kalınarak verilmektedir.

İngilizce eğitimimizdeki amacımız; çocuklarımızın anadillerinin yanı sıra İngilizceyi doğal günlük süreçlerde kullanmalarını sağlayarak, sene boyunca uygulanan farklı temalar ile birlikte konuşma ve anlama becerilerini geliştirmek ve uluslararası iletişim kurabilme yetisine sahip olmalarına destek olmaktır.

Okulumuzda kullandığımız EYFS, programı, yedi öğrenme alanını tanımlamak için öğrenme ve geliştirme terimini kullanır. Bunların hepsi birbiriyle ilişkilidir; ancak asal ve spesifik alanlara ayrılırlar.

ASAL ALANLARI

* Kişisel, sosyal ve duygusal gelişim

* İletişim ve dil

* Fiziksel gelişim

SPESİFİK ALANLARI

* Okur-yazarlık

* Matematik

* Dünyayı anlamak

* Etkileyici sanatlar ve tasarım

GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ EYFS İLE:

1- Oynamak ve keşfetmek: Çocuklar bir şeyleri araştırır, dener ve keşfetmeye devam ederler.

2- Aktif öğrenme: Çocuklar zorluklarla karşılaşırlarsa konsantre olur ve denemeye devam ederler.

3- Kritik yaratma ve düşünme: Çocuklar kendi fikirlerini oluşturur, fikirler arasında bağlantı kurar ve bir şeyler yapmak için yeni stratejiler geliştirir.

3.DEĞERLER EĞİTİMİ

Değerler eğitimi toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası ve hayatımıza yön veren davranışların bütünüdür. Kaliteli bir okul öncesi programımız akademik becerilerin yanı sıra toplumsal değerlere de yer veriyoruz.

Çocukların kişilik gelişimlerinin büyük bölümünün tamamlandığı bu dönemde sahip olacakları milli, manevi ve ahlaki değerler, topluma faydalı olmaları ile doğru orantılıdır.

4.MATHAZONE (Masal Tadında Matematik)

Mathazone 0-7 yaş grubundaki çocukların öğrenme psikolojisine en uygun şekilde, matematiğin evrensel sıralamasını da bozmadan, sağlam matematik temeli kurmanıza rehberlik eden, sistematik bir programdır.

Mathazone matematiği eğlenceli bir oyuna dönüştürüyor;

Mathazone Programı “Sıkıcı bir şeyi ezberlemek ve ardından unutmaktan kurtulalım” felsefesiyle yola çıkarak; çocukların keşif ve deneyimleme yoluyla matematiği yaşayarak, anlamlandırarak ve ilişkilendirerek öğrenmelerine fırsat yaratır.

Mathazone Ormanın’da tüm maceraların başladığı bir “Rakamlar Sokağı” vardır. Bu sokakta Bay1, Bayan2, Bay3 gibi rakam komşular yan yana evlerde yaşarlar ve onları sık sık ziyaret eden Kamplumbağa Mo, Kelebek Koko, Arı Balbi, Timsah Timmy gibi dost canlısı sevimli arkadaşları vardır. Bu Rakamlar Sokağı’nın paralelinde daha pek çok Mathazone Sokakları oluşmaktadır. Ama bu sokakların hepsinin gerçek hayattaki gibi belli kuralları ve yaşam şekilleri vardır. Mathazone’da komşular arasında komşuluk ilişkileri çok önemsenir. Çünkü, aslında bu ilişkiler akademik derslerde sayılar, şekiller, işlemler ve yönler kavramları arasında ki gerçek matematiksel ilişkilerin Mathazone’daki kodlamasıdır.

Mathazone hikayeleri ile drama ve oyunlar;

Çocuklar Mathazone Ormanını hikayelerinden tanımaya başlarlar sırasıyla, her hikâyenin barındırdığı matematiksel kodlamaların yanı sıra duygusal analizler de burada önemlidir. Çünkü duygular dikkate alınarak problemler çözülürse, mutlu sonuçlar olur. Bu sebeple Mathazone’da “Duyguların Matematiği” çok önemlidir. Mutlu, mutsuz, heyecanlı gibi birçok duygu oyun teknikleri ve dramalar ile matematik kavramlarına yerleşir. Böylece çocukların analitik yetenekleri kadar sosyal yetenekleri de gelişir Mathazone Ormanında.

Mathazone Programı hem öğretmeni hem de veliyi farklılaştırılmış matematik uygulamaları ile destekleyen bir programdır. Bu şekilde okul-aile-çocuk üçgenini oluşturarak çocuğun en verimli şekilde bilgiyi sindirmesine yardımcı olur.

5.ROBOTİK KODLAMA- EĞLENCELİ BİLİM

Çocukların aktif keşfetme, araştırma ve soru sorma, bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini ilerletmeyi; onları temel fen ilkeleriyle tanıştırmayı, doğa ekoloji, hayvanlara değer verme gibi konularda farkındalıklarını arttırmayı amaçlayan eğitim programıdır.

6.DRAMA

Okul öncesi eğitimi ve İngilizce programımızı daha etkili ve kalıcı kılmak üzere tiyatronun doğaçlama, rol oynama vb. tekniklerden yararlanılarak bireysel ya da bir grup çalışması içinde, bir hikâyeyi, bir olayı ya da davranışı, “oyunsu” süreçler içinde sunduğumuz programdır.

7.JİMNASTİK

Okulumuzda spor dersi çocukların hareket etmekten keyif almasını amaçlar. Çocuklar oyun ve ritimle harmanlanan program dahilinde temel hareket becerilerini öğrenir ve kendi vücudunu keşfeder. Basitten karmaşığa doğru giden süreçte koşma, zıplama, sıçrama gibi becerileri birleştirir. Çok tekrar ilkesine dayalı olarak ısınma, esneme ve kültür- fizik hareketleri yapar. Her ay yeni jimnastik hareketleri öğrenir. Fiziksel gelişimi için önemli olan omurga, kol ve bacak esnekliğine yönelik egzersizler yapar. İleri dönemlerde olası sınav korkusu ve toplum önünde konuşma korkusu gibi kaygıları önlemede yardımcı olur. İki veya daha çok kişiyle yapılan oyun ve egzersizler sayesinde ekip ruhunu, iş birliğini, kazanma ve kaybetme duygularını öğrenir. Kazandığında sevindiği gibi kaybettiğinde rakibi tebrik etme erdemini kazanır. Bir sonraki dönemde daha çok çabalaması gerektiğini, asıl yarışın kendisiyle olduğunu keşfeder.

Sonuç olarak; amacımız uygun, fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişime sahip, mutlu ve sağlıklı çocuklar yetiştirmek, güçlü kişiliklerin temelini atmaktır.

8.MÜZİK ve RİTİM

Müzik ve müziğe uyumlu gerçekleştirilen dans aktiviteleri sayesinde öğrencilerimizin ritim duygusu ve müzik kulağı gelişir. Müzik & Ritim etkinliklerinde el çırpma, zıplama, eğilme gibi çeşitli hareketler belirli bir düzen içerisinde yapılır, ritmi yakalayarak dans edilir, eğlenceli vakit geçirirken müzik eğitiminin temelleri atılır.

Biz Kimiz?

Çocuklarımızı, bir bütün olarak gören, onların bütün kabiliyet ve becerilerini keşfetmeye ve geliştirmeye talip olan kaşifleriz.
Çocuk ruhunun engin ikliminde seyahat etmeye, onlarla birlikte gülmeye, eğlenmeye, düşünmeye, keşfetmeye meraklı gezginleriz.
  • Türkçe – İngilizce Özgün Eğitim
  • Gezi ve Gözlem Çalışmaları
  • Değerler Eğitimi
  • Jimnastik- Karate
  • Eğitici Programlar

Bizi Takip Edin.

Hedeflerimiz.

  • Geleceğin Fidanları, Bahçemizde Yeşersin!
  • Değerlerimizi, Değerlilerimize Kazandıralım!

İletişim.

Kısıklı Mahallesi Hamal Sokak Haskaya Koru Konakları No/4 C Blok Üsküdar/İstanbul                        (Haskaya Koru Konakları)
0216 521 21 85